fbpx

06/01 2021 | Mit favorit-hadeord er “borger”

Kamuk 309x309

Klavs Kamuk er teknisk chef i en af Kerteminde Kommunes store virksomheder, Exhausto A/S i Langeskov, han er næstformand i Kerteminde Erhvervsforenings bestyrelse, og så driver hans hustru, Pernille, Kvistgaard Bondegårdsoplevelser i Urup ved Langeskov. Alt i alt betyder det, at Klavs har hele tre kasketter på i forhold til Kerteminde Kommunes nye erhvervsstrategi og -organisation, ETKerteminde.

Klavs Kamuks største ønske for den nye erhvervsstrategi i Kerteminde Kommune er, at kommunen kommer mere i øjenhøjde med virksomhederne i Kerteminde.
”Der er for meget klientforhold over tingene og for lidt kunde. Mit favorit-hadeord er faktisk borger. For så bliver det da ikke mere anonymt,” siger Klavs Kamuk.

Ressourcer skal afhænge af opgaverne
Som en del af styregruppen, der har etableret grundlaget for erhvervsorganisationen ETKerteminde kender Klavs Kamuk de fleste overvejelser og udfordringer omkring den nye erhvervsstrategi i Kerteminde Kommune.

”Man skal være opmærksom på, at der er tale om en stor opgave, og at man skal sikre fokus på, at der er de nødvendige ressourcer til at løse opgaven,” siger Klavs, ”og så handler det jo i særdeleshed om, at vi – kommunen og virksomhederne – giver ETKerteminde rum til en rigtig god og positiv opstart”.
En vigtig del af opgaverne er, ifølge Klavs, at sikre at alle virksomhedstyper i kommunen får fokus.

”For turistvirksomheder er markedsføringen af destinationen en meget tung opgave, som VisitKerteminde har varetaget en vigtig del af. Det skal man ikke for ikke-turistvirksomhederne. Her er det selve erhvervsservicen, den del, der ikke handler om sagsbehandling, der er på spil. Virksomhederne skal mødes med interesse og nysgerrighed.”
Han ser især, at mindre virksomheder og iværksættere har brug for rådgivning og guide mod f.eks. Erhvervshus Fyn.

Kodeord: Kommunikation
Optakten til ETKerteminde og de tilbagemeldinger, der er kommet fra kommunens virksomheder handler ifølge Kamuk især om én ting: Kommunikation. Der mangler i den kommunale verden en grundlæggende forståelse for, hvad det vil sige at drive virksomhed, således man som servicepartner kan møde virksomheden i øjenhøjde.

”Som virksomhed kan man f.eks. arbejde med en byggesag i et halvt år, og når man så hører fra kommunen, så kan det være, at der er et forhold, der hele tiden har været gældende, der gør, at man fra kommunens side bare siger: STOP,” fortæller Klavs og håber, at der fremadrettet bliver mere fokus på at finde løsninger, når reglerne siger stop. ”Naturligvis skal regler overholdes, men man skal udstråle en lyst til at hjælpe virksomheden med at løse sine udfordringer og en interesse i en fælles succes”.

En af årsagerne til at kommunalbestyrelsen har besluttet at bruge ekstra midler på virksomhedsservice er, at Kerteminde de sidste år har klaret sig dårligt i DI’s årlig Erhvervsklimaundersøgelse. Klavs Kamuk mener dog, at man skal passe på med at tillægge undersøgelsen for stor vægt. Hans pointe er, at det dels kun er medlemmer af Dansk Industri der har svaret, og at det er et relativt lille antal, der besvarer undersøgelsen (mindre end 40 i år, red.)
”Måske man skulle overveje en anden og mere lokalrelevant undersøgelse, hvor man for det første kan få et langt bredere udsnit af kommunens virksomheder med ind og på den måde også opsætte andre målepunkter i forhold til antal arbejdspladser, bosætning etc.” siger Klavs Kamuk.

ETKertemindes fokus de første 12 måneder
”Organisationen skal samle viden og bringe det retur, og få det koblet med løsninger.”
Som en del af den nye erhvervsorganisation og -strategi, skal organisationen udvides med en ekstra ressource og den væsentligste indsats bør ifølge Kamuk være dialog og besøg ude på virksomhederne. Han ønsker blandt andet, at der atter kommer gang i samarbejdet mellem kommunen og kommunens virksomheder, som han husker det fra tidligere projekter.

Et konkret eksempel på et projekt, som man kunne samarbejde omkring i Kerteminde Kommune er et kommende transport- og logistikcenter ved motorvejen i Langeskov.
”ETKerteminde kan naturligvis ikke opfinde en løsning og servere den på et sølvfad, men måske kan de med nysgerrighed og interesse facilitere en dialog, der på sigt fører til en løsning,” lyder opfordringen.