fbpx

“I Kerteminde Kommune går vi far meget høj service til høj service”

Billede1 Kertemindeforsyning 675x450

Kerteminde Kommune har sammenlignet med andre kommuner et relativt højt serviceniveau, når det handler om affaldshåndtering helt generelt. Man måler denne del af den kommunale service i forhold til hvor mange borgere, der er pr. genbrugsplads i en kommune.
I Kerteminde er det tal cirka 8.000 borgere pr. genbrugsplads.

Så selvom kommunens virksomheder fremover ikke kan aflevere deres erhvervsaffald på genbrugspladserne i Langeskov og Munkebo er det ikke et udtryk for en ret markant serviceforringelse.

Man kan sige, at vi i Kerteminde Kommune på dette område går fra en meget høj service til en høj service,
siger Michael Høj-Larsen, direktør i Kerteminde Forsyning A/S.

Må ikke koste mere for borgerne

Nedgraderingen til små ubemandede pladser og lukningen for erhvervsaffald i Munkebo og Langeskov er en del af den samlede omlægning i den måde affald håndteres på i kommunen, hvor alle; husholdninger, offentlige institutioner og virksomheder pr. 1. januar 2023 skal sortere i ti fraktioner.

De ti affaldsfraktioner skal endvidere indsamles på borgernes adresse og det betyder en merudgift på cirka 500 kroner pr. husstand og da folketingets beslutning skal være omkostningsneutral for borgerne, er forsyningsselskaber over hele landet nødt til at finde besparelser for at komme i mål med opgaven.

I den politiske debat har der indtil nu været mest fokus på de private husholdninger, men der gælder de samme krav for landets virksomheder pr. 1. januar 2023. Michael Høj-Larsen kan i den forbindelse godt få øje på, at der er en større kommunikationsopgave ud mod virksomhederne.

Vi tager os som nævnt hovedsageligt af husholdninger og offentlige institutioner og vi kommer her til at bruge mange ressourcer på kommunikation og information. Virksomheder får også en del nye ting at forholde sig til.
Udover de ti fraktioner, der skal sorteres i, er det sådan noget som meldepligt og etablering af piktogrammer til brug for kildesorteringen. Men hvordan det skal gribes an, har vi ingen rolle i. Det er kommunen, der er myndighed i forhold til virksomhederne, så det er nok der man skal spørge
, siger forsyningsdirektøren.

Private operatører til virksomhedernes affald

Private virksomheder i Kerteminde Kommune kan, hvis de benytter en varebil på under 3500 kilo fortsat aflevere deres erhvervsaffald på genbrugspladsen på Hindsholmvej i Kerteminde. Her vil betalingen fortsætte som hidtil med en registrering af nummerpladen ved indkørsel på pladsen og efterfølgende automatisk udsendelse af faktura til virksomheden.
Den største del af kommunens virksomheder har dog individuelle aftaler med private affaldsentreprenører, som f.eks. Marius Pedersen
og Poul Schou A/S. Det er frivilligt om virksomhederne lader en anden privat virksomhed håndtere affald eller om man selv afleverer det på den kommunale genbrugsplads. Hvis man har en privat operatør til at håndtere sit affald skal man sikre, at der er mulighed for at sortere i ti fraktioner
fra 1. januar 2023.

Grundlaget for de nye regler er Klimaplan for en Grøn Affaldssektor vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i sommers.
Du kan læse hele klimaplanen her: https://www.regeringen.dk/media/9591/aftaletekst.pdf