fbpx

Mange virksomheder ved godt, at der er penge i skidtet

KertemindeForsyning 675x450

Fra 1. januar 2023 skal alle landets virksomheder sortere deres affald efter samme regler som husholdningerne. Nemlig i 10 forskellige typer affald eller fraktioner: mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.

Kommunerne har myndighedsansvaret i forhold til al affaldshåndtering, men mens de private husholdninger og offentlige institutioner får håndteret deres affaldsprodukter af Kerteminde Forsyning, bruger de private virksomheder en lang række forskellige operatører (typisk vognmænd, red.) til at håndtere deres affald.

Kerteminde Forsyning kommer ifølge organisationen selv til at bruge temmelig mange ressourcer den kommende tid på kommunikation og nudging (”to nudge” betyder på engelsk at give et lille puf og handler om at påvirke folks handlinger i den retning, som en stat, virksomhed eller organisation ønsker, red.)

Men hvordan gøres virksomhederne egentlig opmærksom på disse nye skærpede rammer for håndtering af affald?

I Kerteminde Kommune følges løbende de nye tiltag, der kommer på affaldsområdet og vil implementere disse i de kommende affaldsregulativer for erhvervsaffald.

Har allerede et tilsyn med fokus på miljø

En del af kommunens virksomheder er allerede i systematisk kontakt med myndighederne i forbindelse med det lovpligtige miljøtilsyn.

Jeg kunne godt se for mig, at måden vi kommer til i praksis at udøve tilsynsforpligtelsen i forhold til affaldshåndtering på virksomhederne bliver en mere eller mindre integreret del af vores miljøtilsyn, siger Lars Lindbøg, civilingeniør med ansvar for affald og forsyningsområdet i Kerteminde Kommune.

Den erfarne affaldsmand mener i øvrigt at hele bæredygtighedsbølgen og de overordnede klimamålsætninger hjælper med at skubbe mange ting i den rigtige retning. Og så er der jo det med pengene.

Rigtigt mange af de især lidt større virksomheder har jo opdaget, at der er god økonomi i genanvendelse. De tjener jo simpelt hen penge på deres restprodukter og for en virksomhedsejer, er det jo ganske god motivation, siger Lars Lindbøg.

Som virksomhed kan man orientere sig i de nye regler mange forskellige steder og kommunen er opmærksom på, at det nok kræver lidt støtte især i forhold til informationsopgaven.

Vi kører i forvejen cirka et par kampagner i forbindelse med miljøtilsyn pr. år og jeg kunne sagtens forestille mig, at en af dem det kommende år vil handle specifikt om de nye retningslinjer for virksomheders kildesortering. Men jeg bilder mig ikke ind, man kan nå alle ved at sende en mail eller et brev. Det er en kombination, hvor især vores fysiske besøg ude på virksomhederne vil gøre en forskel. Det siger vores erfaring i hvert fald”, siger Lars Lindbøg.

De nye rammer for virksomheders affaldshåndtering er på plads, men hvordan selve udførelsen på den enkelte virksomhed skal foregå, er ikke en del af folketingets klimaplan fra i sommers. En ting synes dog klart. Hvis virksomheder fra 1. januar 2023 ikke sorterer deres affald i ti fraktioner, kommer det til at koste i form af økonomiske sanktioner.