fbpx

Netværksgrupper i 2023

ETKerteminde har det seneste år faciliteret forskellige netværksgrupper
– herunder et ”Grønt” netværk for industrien og et iværksætternetværk.

Vi vil også i det nye år fortsætte med at faciliterer netværksgrupper, men som noget nyt anvendes i 2023
flere forskellige modeller:


En model er, at en gruppe af virksomheder eller andre interessenter henvender sig med en ide eller et behov for at få oprettet en netværksgruppe, som f.eks. tager afsæt i en fælles interesse, fælles branche, fælles udfordringer, fælles mål eller lignende.

En anden model vil være, at vi ser et behov/potentiale omkring nogen emner såsom ny lovgivning, nye puljer fra Staten eller EU, fælles problemstillinger i en bestemt branche eller måske samarbejdsfællesskaber og på den baggrund danner et netværk målrettet dette.

I nogen tilfælde vil vi hjælpe med at samle netværksgruppen, oprette en Facebook gruppe og f.eks. faciliterer de første 2-3 møder, hvor vi så derefter trækker os tilbage og lader gruppen selv overtage de videre netværksmøder, mens vi fortsat understøtter og vedligeholder Facebook gruppen. I andre tilfælde vil vi fortsætte med at faciliterer møderne da vi så har vurderet at teamet for gruppen er særlig relevant og ikke mindst, at vi som facilitator kan gøre en forskel for den enkelte virksomhed.

Det Grønne Netværk
Det Grønne Netværk for industrien, har vi besluttet at viderefører med Kerteminde Erhverv & Turisme som facilitator. Formålet med netværket er at udforske standarder for bæredygtighed på tværs af virksomheder og få en større fælles forståelse og sprog om bæredygtighed og den grønne omstilling blandt industrivirksomhederne i Kerteminde kommune. Med netværket vil vi forfølge nogle af de mest presserende og dagsordensættende emner inden for bæredygtighed. Det kan være temaer som myndighedsregulering, klimaregnskaber, organisatorisk forandring og forankring, kommunikation om bæredygtighed, hvad er green-washing? og lignende emner.

Hvis du er en industrivirksomhed eller lignende, og ikke allerede er tilmeldt næste møde i det grønne netværk den 25. januar fra 9-11, så tilmeld dig hos Jane Dam på jdc@etkerteminde.dk senest den 5. januar 2023.

Iværksætter Netværket
Iværksætter netværket har eksisteret siden sommeren 2021. Der er en aktiv/levende Facebook gruppe omkring dette netværk,hvor iværksætterne opnår intern sparring og vidensdeling. Det er vores oplevelse, at denne fungerer godt.

ETKerteminde har brugt en del ressourcer på dette netværk og vi vurderer at vi ikke kan bidrage yderligere til virksomhederne i netværkets nuværende form. ETKerteminde vil derfor indbyde netværket til et møde først i det nye år, til en drøftelse af hvorvidt netværksgruppen kan og ønskes videreført på anden vis? Netværksgruppen vil blive indbudt til mødet via Facebook gruppen.