fbpx

Afholdt arrangement

Netværksmøde – Mod til udvikling

Vi hører om mod til udvikling, hvordan holder vi udviklingen i gang.

Vi deler gode erfaringer og giver muligheder for at komme i den røde stol

Der bliver også tid til en snak om mod ved Timbernest – som laver sociale møbler.

Alle mindre virksomheder, iværksættere og ildsjæle er velkommen, også til at være med i vores Netværks Facebook gruppe.

 

Netværksmøde

Sted: Birkende B&B
Hans Tausensgade 41, 5550 Langeskov (Birkende)

Dato:
11. oktober 2022

Tid: kl. 9:00 – 11:00 

Tilmelding via mail: erhverv@etkerteminde.dk