fbpx

Nye krav til din virksomheds affaldssortering kan løses af lokalt firma i Kerteminde

FlemmingKold 247x300

Fra 1. januar 2023 skal alle landets virksomheder sortere affald i ti forskellige typer eller fraktioner, som det også hedder.
Det stiller krav til de systemer virksomhederne har i dag og mange skal formentlig anskaffe nye løsninger til korrekt håndtering af deres affald.

Det er kommunerne, der har myndighedsopgaven med at sikre at virksomhederne overholder de nye krav.
Men i Kerteminde er man endnu ikke på plads med en plan for hvordan det skal ske. Det forventes, at selve kontrollen af virksomhedernes sortering kan blive en del af det eksisterende miljøtilsyn. Herudover vil der ifølge kommunens ansvarlige for affald og spildevand, civilingeniør Lars Lindbøg,
blive iværksat en række informationsaktiviteter ud mod virksomhederne.

Mens virksomheder og kommuner har til gode at finde ud af, hvordan de nye krav skal løses, så har et lokalt firma i Kerteminde Kommune den konkrete løsning klar.

Vi er i den øverste liga, når det handler om kvalitet og design!”

Virksomheden Peoples har siden 2002 udviklet en lang række affaldsløsninger til erhvervskunder med fokus på design, funktionalitet og høj kvalitet.
Kunderne tæller udover Fjord&Bælt, som var Peoples første affaldssorteringskunde, helt tilbage i år 2000, bl.a. Arkitektskolen, Københavns Lufthavne, Det Kgl. Teater, Arken, landets universiteter, og en lang række af landets førende erhvervsvirksomheder, blandt andet Deloitte, PFA og Danske Bank.
Herudover har firmaet været partner på Den Danske Pavillon på flere verdensudstillinger.

Uden at prale tør jeg godt sige, vi er i den øverste liga når det handler om kvalitet, design og funktion. Og grunden til, at det ikke er pral, kan ses i den meget lange kundeportefølje, vi har opbygget og som tæller rigtigt mange store virksomheder og organisationer, som er kendetegnet ved at stille store krav og sætte pris på kvalitet og funktionalitet, siger Flemming Kold.
Ja, og da vi har arbejdet med affaldssortering, før det rigtig blev opfundet i Danmark, er vi også videns førende, indenfor området, tilføjer han.

Den lokale erhvervsmand ser et potentiale for at Kerteminde kan gå forrest i forhold til de nye krav til virksomheders sortering af affald.

Vi vil gerne bidrage til at løse de konkrete udfordringer, kommunens virksomheder står overfor i forbindelse med de kommende krav til affaldshåndtering. Vi vil i samarbejde med ETKerteminde gerne tilbyde, at alle virksomheder i vores kommune kan få skræddersyede løsninger, der lever op til myndighedernes krav og som passer lige præcis til den enkelte virksomhed til priser, som vi normalt kun tilbyder storkunder. Det vil give alle mulighed for at komme nemt i gang uden at skulle betale en alt for høj pris for det, siger Flemming Kold.

Behovet for løsninger afhænger af, hvilket og hvor meget affald man har som virksomhed. Nogle virksomheder kan have behov for en ”pæn” beholder i de områder, hvor der er kunder, andre har brug for det til internt brug på kontorer eller lignende. Når affaldet er opsamlet ”inde i huset”, skal det ligesom i private husholdning, håndteres i ”grovere” spande, der kan stå i en baggård eller bag en butik – afhængig af om det er forsyningen eller en privat renovatør, der bortskaffer virksomhedens affald.

Vi har lavet en pakke, som omfatter løsninger der er tilpasset, så vi med den i hånden kan ramme præcist det behov alle virksomheder har uanset om man er en butik på torvet i Munkebo, et autoværksted i Revninge, et butikscenter i Langeskov eller en stor maskinfabrik i Kerteminde, siger Flemming Kold.

Videnspartnerskab

Samarbejdet med ETKerteminde handler om, at organisationen vil hjælpe med at informere kommunens virksomheder om de nye krav til affaldshåndtering henimod ikrafttrædelsesdatoen samtidig med at Peoples bliver videns-partner for kommunens virksomheder.
Herudover, ved at samle til pulje af flere omgang, garanterer Peoples storkundepriser til alle virksomheder i Kerteminde Kommune uanset størrelse.

Affaldshåndtering er et komplekst område uanset om man er privat husholdning, offentlig institution eller virksomhed.
Der er mange regler og politiske aftale at holde styr på. Flemming Kold har et klart budskab rettet primært mod virksomhederne.

Affaldssortering er kommet for at blive. Uanset hvad regler og politikere siger, så er det noget som virksomhedsejer skal tage seriøst
og forholde sig til
, siger direktøren for Peoples.