fbpx

Pulje til opsætning af hurtig- eller lynladere

Hvor meget kan der søges?

  • Tilskud kan udgøre op til 25% af projektets totalomkostninger.
  • Maksimalt 220.000 kr. pr. ladeudtag ved opsætning af lynladestandere.
  • Maksimalt 75.000 kr. pr. ladeudtag ved opstilling af hurtigladestandere.

Vurderingskriterier

  • Geografisk dækning i forhold til eksisterende ladeinfrastruktur.
  • Behov for ladeinfrastruktur, der ikke vil blive dækket af markedsvilkår.
  • Ladeeffekt i forhold til støttebeløb.
  • Lige administrativ adgang.
  • Maksimal pris for ikke-abonnenter.
  • Projektets modenhed.

Ad 1/ Der vil blive lagt vægt på at det er områder hvor markedet ikke selv har været.
Ad 2/ Væk fra trafik knudepunkter og gerne ud i ferielandskabet, fx campingpladser eller turistmål. Det kan også være virksomheder, der vil stille deres parkeringsplads til rådighed for en hurtig- eller lynlader.
Ad 4/ Åben løsning – ladestanderne må ikke være tilknyttet abonnementer el. lign.
Ad 5/ Der lægges vægt på en lav max pris.
Ad 6/ Sikre at anlægget bliver sat op inden 2 år. Der er ikke en rangeret ordning i støtteansøgningerne.

Tidsplan

Høringssvar

Bekendtgørelse udstedt og annoncering af pulje

Ansøgningsperiode

Ansøgninger behandlet

Tilsagn og afslag udsendt

 

Ad 1/Bekendtgørelsen er skrevet ind i Finansloven for 2022, hvorfor puljen først kan åbnes 1. januar. Ansøgninger kan sendes i januar, materialet kan forberedes allerede nu.

14. november 2021

Ultimo juni

Januar 2022

Februar – marts 2022

Senest 31. marts 2022

Ansøgning sker via virk.dk og kan findes HER.

(Bemærk, at kommende puljer, der ikke fremgår her er under udarbejdelse. Information om disse vil fremgå, når de er er blevet udmøntet fra politisk side og åben for ansøgning).

Et krav er at projektet først igangsættes EFTER den 1. april 2022.

Der er mere viden at hente HER!

En god start er at henvende sig til det lokaleelselskab og ledningsejer, nef:

Anne Line Rosenørn Nielsen
aln@nef.dk