fbpx

SMV: Vækstpilot

SMV:Vækstpilot er for dig, der står med en omstillingsopgave og har brug for nye kompetencer i virksomheden.

Igennem puljen kan du søge om 50% tilskud til løn (max 15.000 kr./mdr.). i op til 6 måneder til ansættelse af en vækstpilot. På landsplan kan der ansættes 500 vækstpiloter.

Kort fortalt; Du kan få nye kompetencer ind i virksomheden via en ny medarbejder – en såkaldt vækstpilot – som løser din konkrete omstillingsopgave. Fx inden for områder som digitalisering, grøn omstilling eller internationalisering.

Bemærk: Puljen udmøntes efter først-til-mølle-princippet, og behandling af ansøgninger foregår kontinuerligt ud fra modtagelsesdatoen.

Hvad er en vækstpilot?

En vækstpilot er en ny medarbejder, som inden ansættelse skal være registreret ledig og have en uddannelse (fra faglært til akademiker).

Sådan gør du:

Har din virksomhed en konkret omstillingsopgave, kan du begynde på ansøgningen. I ansøgningen er det vigtigt, at du:

 • Beskriver virksomheden og dets produkt/service, så det er til at forstå for udenforstående
 • Er omhyggelig med at beskrive omstillingsopgaven, så man kan se, at der er tale om en ny og anderledes aktivitet, der kræver nye kompetencer i virksomheden
 • Beskriver vækstpilotens arbejdsopgaver på en måde, hvor opgaverne kan kopieres direkte over i en ansættelseskontrakt

Læs andre gode råd i  ansøgningsguiden for SMV:Vækstpilot . Tag også gerne kontakt til Erhvervshusene for sparring og vejledning, før du ansøger. 

  Eksempler på omstillingsopgaver:

 • Projektledelse: Styring af mindre projekter. Fx. som ‘højre hånd’ for ejerleder/ledelsen

 • Markedsføring: SoMe, SEO-optimering, nyhedsbreve mv.

 • Produkt- og konceptudvikling: Udvikling af nye produkter, services mv.

 • Proces- og produktionsoptimering: Effektiviseringer, indførelse af ny teknologi mv.

 • HR: Nye værktøjer og processer samt tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere

 • Salg: Ny salgsindsigt fx via online webshop og fokus på kunderelationer

 • Bæredygtighed: Udvikling af en grøn, cirkulær strategi og nye processer mv.

 • Digitalisering: Implementering af nye systemer som CRM, ERP, lagerstyring og analyseværktøjer

 • Internationalisering: Aktiviteter af forberedende karakter fx undersøgelser eller deltagelse i messer