fbpx

Tilbud til erhvervslivet – indenfor bæredygtighedsområdet

SPARRING

Individuel sparring /vejledning


Tilbud:

Uvildig sparring/vejledning med private erhvervsvirksomheder om bæredygtighed, vækst og optimering af forretningsdrift (tilpasset den enkelte virksomheds aktuelle situation og strategiske fokus)

Målgruppe:
Alle private erhvervsvirksomheder med behov for specialiseret sparring/vejledning (primære målgruppe er SMV’er).
Dialog-partnere er virksomhedsejere, bestyrelse og ledende medarbejdere (evt. m.fl.)

Tidsforbrug:
Sparringspartnere i virksomheden forudsættes i egen interesse at investere den tilstrækkelige tid og engement i sparringsdialogen med Erhvervshus Fyn/Sparring.

Vilkår:
Tilbuddet er GRATIS.

GCO – Grøn Cirkulær Omstilling

Tilbud:
Medfinansiering i form af voucher på 90 tkr. til køb af privat rådgivning mhp. udvikling af en grøn cirkulær forretningsmodel.

Målgruppe:
SMV’er med en etableret forretning (unge iværksættere eller startup er ikke i målgruppen)

Tidsforbrug:
Deltagende virksomheder/projekttilknyttede medarbejdere forudsættes at investere den tilstrækkelige tid og engagement i samarbejdet med den eksterne rådgiver mhp. at nå i mål med det godkendte projekt (og evt. sparring med Erhvervshus Fyn forud for og efter projektforløbet).

Vilkår:
Virksomheden skal selv bruge ca. 300-400 timer, herunder arbejdet hjemme i virksomheden, og forløbet varer typisk mellem 4-7 måneder.

SMV:Digital


Tilbud:
Medfinansiering i form af forskellige vouchers til køb af ekstern rådgiverassistance ifbm. digital forretningsudvikling (digital omstilling og til at styrke online salg) i private erhvervsvirksomheder

Målgruppe:
SMV’er med mindst 2 årsværk (gælder for 25 tkr. voucher) og mindst 3 årsværk (gælder for øvrige vouchers)

Tidsforbrug:
Deltagende virksomheder/projekttilknyttede medarbejdere forudsættes at investere den tilstrækkelige tid og engagement i samarbejdet med den eksterne rådgiver mhp. at nå i mål med det godkendte projekt (og evt. sparring med Erhvervshus Fyn forud for og efter projektforløbet)

Vilkår:
Deltagende virksomheder (projekttilknyttede medarbejdere) kan vælge af medfinansiere med egne timer (á 250 kr.) og/eller helt/delvist matche medfinansieringen i kroner.

Finansiering

SMV:Grøn

Tilbud:
Medfinansiering i form af to vouchers (med forskellige medfinansieringsramme) til grøn omstilling i private erhvervsvirksomheder. Dette i form af medfinansiering til ekstern rådgivning, tilskud til grønne investeringer og kompetence-udvikling.

Målgruppe:
SMV’er med mindst ét årsregnskab

Tidsforbrug:
Deltagende virksomheder/projekttilknyttede medarbejdere forudsættes at investere den tilstrækkelige tid og engagement i samarbejdet med den eksterne rådgivere mhp. at nå i mål med det godkendte projekt (og evt. sparring med Erhvervshus Fyn forud for og efter projektforløbet)

Vilkår:
Rådgivning – virksomheden vælger om man enten vil timemedfinansiere eller matche medfinansieringen kontant (ikke både og).

Investeringer – virksomheden medfinansierer selv 75% af godkendte investering kontant.
Kompetenceudvikling – forudsætter godkendt rådgiverforløb og/eller investering. Virksomheden kan kun timemedfinansiere.

 

SMV:Vækstpilot


Tilbud:

Tilskud på 50% til løn (max 15.000 kr./mdr.). i op til 6 måneder til ansættelse af en vækstpilot (ny projektmedarbejder – fra faglært til akademiker) i forbindelse med konkrete omstillingsopgaver, der kræver nye kompetencer i virksomheden.

Målgruppe:
Privatejede SMV’er med et konkret omstillingsbehov samt organisatorisk og økonomisk kapacitet til at ansætte en vækstpilot i op til 6 måneder.

Tidsforbrug:
Deltagende virksomheder forudsættes at investere den tilstrækkelige tid og engagement i samarbejdet med vækstpiloten samt den løbende projektdialog med Erhvervshus Fyn forud for og efter projektforløbet.

Vilkår:
Vækstpiloten skal være ledighedsanmeldt ved ansættelsen.
Inden ansættelsesstart skal vækstpiloten have tilført kompetencer for at være bedst muligt klædt på til at løfte omstillingsopgaven.

Vækstrettet Kompetenceudvikling (VKU)

 

Tilbud:
Medfinansiering på 50% af hhv. op til 100 tkr. eller op til 450 tkr. til enten fælles eller individuelle kompetenceudviklingsforløb tilpasset den enkelte virksomheds ledere og medarbejdere.

Målgruppe:
Vækstambitiøse SMV’er i Region Syddanmark inden for; Robot-, stål-, fødevare- og byggebranchen

Tidsforbrug:
Deltagende virksomheder/projekttilknyttede medarbejdere forudsættes at investere den tilstrækkelige tid og engagement i samarbejdet med den eksterne rådgiver mhp. at nå i mål med det godkendte projekt (og evt. sparring med Erhvervshus Fyn forud for og efter projektforløbet)

Vilkår:
Der er et projektgebyr på 500 kr. ekskl. moms for opstart af fællesforløb og 2.500 kr. ekskl. moms for opstart af individuelle forløb.
Deltagende virksomheder bliver en del af et brancheakademi.

SMV:PRO (Pro Rådgivning)


Tilbud:
Medfinansiering på 50% af op til 100 tkr. til køb af ekstern rådgiverassistance ifbm. strategisk forretningsudvikling (udarbejdelse af specifik strategi-/udviklingsplan).

Målgruppe:
Private, ejerledede erhvervsvirksomheder med 3-50 ansatte og som minimum har eksisteret i 3 år.

Tidsforbrug:
Deltagende virksomheder/projekttilknyttede medarbejdere forudsættes at investere den tilstrækkelige tid og engagement i samarbejdet med den eksterne rådgiver mhp. at nå i mål med
det godkendte projekt (og evt. sparring med Erhvervshus Fyn forud for og efter projektforløbet)

Vilkår:
Virksomheden medfinansierer 50% i kroner.
Deltagergebyr på 5% af det godkendte rådgiverbeløb.

SMV:Food


Tilbud:
Medfinansiering på 50% af op til 90 tkr. til køb af ekstern rådgiverassistance ifbm. strategisk forretningsudvikling (udarbejdelse af vækstplan).

Målgruppe:
Private erhvervsvirksomheder – SMV’er i Region Syddanmark indenfor fødevarebranchen (fødevareproducent eller leverandør/aftager)

Tidsforbrug:
Deltagende virksomheder/projekttilknyttede medarbejdere forudsættes at investere den tilstrækkelige tid og engagement i samarbejdet med den eksterne rådgiver mhp. at nå i mål med det godkendte projekt (og evt. sparring med Erhvervshus Fyn forud for og efter projektforløbet)

Vilkår:
Virksomheden medfinansierer 50% i kroner.
Deltagergebyr på 2.500 kr. (ekskl. Moms).

Destination Fyn

Guide til bæredygtig omstilling (FN’s Verdensmål)


Tilbud:
Screening og inspiration til at arbejde med FN’s Verdensmål.

Målgruppe:
Turisme- og oplevelsesvirksomheder i den fynske turismeklynge – kan dog benyttes af alle virksomheder.

Tidsforbrug:
Sparringspartnere i virksomheden forudsættes i egen interesse at investere den tilstrækkelige tid og engement.

Vilkår:
Det er et gratis tilbud til de fynske (turisme)virksomheder.

 

Guide til certificeringer og miljømærker

Tilbud:
Inspiration og guide til virksomhedscertificeringer.

Målgruppe:
Turisme- og oplevelsesvirksomheder i den fynske turismeklynge – kan dog benyttes af alle virksomheder.

Tidsforbrug:
Sparringspartnere i virksomheden forudsættes i egen interesse at investere den tilstrækkelige tid og engement.

Vilkår:
Det er et gratis tilbud til de fynske (turisme)virksomheder.

Guide til bæredygtig kommunikation


Tilbud:
Guide og inspiration til hvorfor og hvordan virksomheden kan arbejde med bæredygtig storytelling.

Målgruppe:
Turisme- og oplevelsesvirksomheder i den fynske turismeklynge – kan dog benyttes af alle virksomheder.
Tidsforbrug:
Sparringspartnere i virksomheden forudsættes i egen interesse at investere den tilstrækkelige tid og engement.

Vilkår:
Det er et gratis tilbud til de fynske (turisme)virksomheder.

Guide til bæredygtige møder, konferencer og events


Tilbud:
Praktisk guide og tjekliste til at arbejde med bæredygtige møder, konferencer og events.

Målgruppe:
Turisme- og oplevelsesvirksomheder i den fynske turismeklynge – kan dog benyttes af alle virksomheder.
Tidsforbrug:
Sparringspartnere i virksomheden forudsættes i egen interesse at investere den tilstrækkelige tid og engement.

Vilkår:
Det er et gratis tilbud til de fynske (turisme)virksomheder.

Kom i gang med din grønne omstilling


Tilbud:
3 workshops med hjælp til beregning af virksomhedens CO2.

Målgruppe:
SMV-virksomheder på Fyn.

Tidsforbrug:
15 – 40 timer.

Vilkår:
Det koster 2.000,- at deltage i workshop-forløb.